Van wind naar groene waterstof

Onder de naam Oosterhorn Green Hydrogen ontwikkelt Eurus Energy Europe een installatie ten behoeve van de opwek van groene waterstof op het chemiepark Delfzijl. Deze electrolyser splitst water in zuurstof en waterstof, waarna de waterstof benut wordt als grondstof in de chemie of als duurzame brandstof.

In toekomstige energiesystemen zullen aanbod van duurzame energie en omzetting naar andere energiedragers zoals waterstof steeds sterker met elkaar verbonden zijn. Eurus richt zich op lokale koppelingen tussen wind- en zonneparken met elektrolyse-installaties. Hiermee versterken onze projecten de lokale economie, en ontlasten wij het elektriciteitsnet zoveel mogelijk.

Door in de nabije toekomst meerdere projecten te realiseren, levert Eurus een tastbare bijdrage aan de groei van de waterstofeconomie in Europa.