Oosterhorn Green Hydrogen

Het project

Oosterhorn Green Hydrogen (ook bekend onder projectnaam ‘Broadway’) bestaat uit een modulair opgebouwde electrolyse installatie met een verwacht vermogen van 20 MW. Hiermee wordt groene waterstof geproduceerd ter verduurzaming van lokale industrie en mobiliteit. De geproduceerde waterstof heeft een hoge puurheid en is daarmee geschikt voor meerdere toepassingen (transport, verbranding, grondstof).

De geproduceerde waterstof zal via een nog-aan-te-leggen waterstof pijpleiding richting lokale afnemers getransporteerd worden. Aangezien de waterstof direct getransporteerd wordt naar de afnemers, is er vooralsnog geen opslag onder hoge druk op het terrein voorzien.

Om het elektriciteitsnet zo min mogelijk te belasten, wordt getracht direct aan te sluiten op lokale wind- en/of zonneparken.

Impressie

Locatie

Oosterhorn Hydrogen zal gebouwd worden aan de Kloosterlaan in het havengebied van Delfzijl, dichtbij potentiƫle afnemers en windpark Oosterhorn in het chemiepark. In dit cluster bevinden zich meerdere (groene) waterstof producenten en afnemers die direct met elkaar gekoppeld kunnen worden.

Omgevingseffecten

De impact op de omgeving is miniem, aangezien de projectlocatie zich midden in het industriegebied Oosterhorn bevindt, en er geen uitstoot van schadelijke stoffen plaatsvindt. Grondstoffen zijn (demi-)water en groene electriciteit, en het (rest-)product naast waterstof is zuurstof. De installatie voldoet aan de geldende geluids- en milieunormen.

Vergunning

De Provincie Groningen heeft een conceptbesluit op de aangevraagde WABO- en bouwvergunning voor het project gepubliceerd op 12 juni 2023.

Technische gegevens

De installatie zal een vermogen hebben van 20 MW, en maximaal 360 kg per uur (4,000 NM3/h) aan waterstof produceren. Levering vindt plaats bij circa 28 bar(g) via een directe pijpleiding naar de afnemer.

De electrolyzers zijn PEM (Proton Exchange Membrane) electrolyzers, die als voordeel over andere technieken hebben dat ze compacter zijn, en geen schadelijke stoffen bevatten, of gebruiken in het process. De electrolysers worden in zeecontainers gebouwd en bevatten naast electrolyse ‘stacks’ ingebouwde waterzuiveringsstappen, en alle resterende benodigde electronica om waterstof te produceren.

Tijdslijn en planning

  • Definitief investeringsbesluit (FID): 2024
  • Ingebruikname: 2025