Over ons

Eurus Energy

Eurus Energy Europe BV is een onafhankelijke ontwikkelaar en exploitant van energieprojecten. Vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam beheert Eurus meer dan 1 GW aan duurzame energie projecten in zes Europese landen, en produceert daarmee circa 2,6 TWh aan electriciteit.

Eurus Energy Europe is een 100% dochteronderneming van Eurus Energy Holdings, gevestigd in Tokio, Japan. Deze internationale organisatie houdt zich al sinds de jaren ’80 bezig met de totstandkoming en het beheer van windparken. Eurus Energy Holdings is volledig in eigendom van Toyota Tsusho Corporation, een onafhankelijk onderdeel binnen de Toyota Group. Eurus is wereldwijd eigenaar van een portefuille van wind- en zonneprojecten met een gezamenlijk opgesteld vermogen van circa 3.5 GW.

Eurus en waterstof

Het ontwikkelen van groene waterstofprojecten is een belangrijke uitbreiding van de activiteiten van Eurus. Lokaal gekoppelde elektrolysers helpen het elektriciteitsnet balanceren en ontlasten, en maken verdere groei van wind- en zonne-energie mogelijk. Vanuit haar aandeelhoudersrelatie met aan Toyota gelieerde bedrijven, heeft Eurus interesse in de gehele waterstofketen, met name op het vlak van duurzame mobiliteit.

Naast Oosterhorn Green Hydrogen ontwikkelt Eurus een tweede waterstofproject in de provincie Groningen met een beoogde capaciteit van 20 – 50 MW. Dit project is in voorbereiding van haar vergunningsaanvraag. Wij verwachten het investeringsbesluit hiervoor te nemen in 2024. Daarnaast onderzoeken wij mogelijkheden voor grootschaliger opwek op diverse plekken in Nederland en binnen Europa.